Meeldetuletuseks

Tuletame meelde:

Ühele patsiendile on ettenähtud 15 minutit vastuvõtu aega, mille jooksul jõutakse lahendada üks probleem. Registreerides aega perekonnale, palun arvestage ajakulu ning küsige võimalusel mitu või enam järjestikust aega! Palun ärge sisenege välisriietes vastuvõtu kabinettidesse ning jätke lapsevanker esimesele korrusele selleks ettenähtud alale.  Täname!

 

Info analüüside andmise kohta

Kodulehe vasakul asuvas rubriigis  ”Analüüsid” leiate juhendid analüüside andmise kohta. Patsiendid, kellel on soov teha täielikku tervisekontrolli aga puuduvad konkreetsed kaebused, saavad seda teha firmas Synlab.

 

Info Retseptide väljastamise kohta

Telefoni teel tellitud kordusretseptid saate kätte järgmisel päeval.

 

Info uutele patsientidele

Uusi patsiente nimistusse ei registreerita ja olemasolevad vabad kohad hoiame juba registreerinud patsientide uutele pereliikmetele.

 

Info andmekaitse kohta

Perearst Ulvi Usgam oü on peremeditsiini pakkuv ettevõtte, mis järgib oma igapäeva töös GDPR-st tulenevaid andmetöötluse põhimõtteid. Meie asutuse töötajad on kogemustega andmetöötlejad, kelle tegevust jälgib, kontrollib ja nõustab andmekaitsespetsialist. Andmekaitsealaste küsimustega palume pöörduda andmekaitsespetsialisti poole aadressil: manager@ulviusgam.ee

 

Info vastuvõtul kehtiva ajalimiidi kohta  

Ühele patsiendile on ettenähtud 15 minutit vastuvõtu aega, mille jooksul jõutakse lahendada üks probleem. Registreerides aega perekonnale, palun arvestage ajakulu ning küsige võimalusel mitu või enam järjestikust aega!