Praktikant

Tervitame praktikanti!

Anette alustab oma praktikat 31.10.2018.a. meie perearstikeskuses.