Meeldetuletus / Напоминаем

Tuletame meelde:

Arsti või pereõe vastuvõtule pääsemiseks tuleb eelnevalt helistada ja endale aeg registreerida. Meie keskuses ei ole elavat järjekorda ja arstid ning pereõed võtavad vastu ainult oma vastuvõtu aegadel ja ainult eelnevalt registreeritud patsiente!

Saatekirju väljastatakse kab.452 (juhul kui kabinet on hõivatud palume pisut oodata).

Ühele patsiendile on ettenähtud 15 minutit vastuvõtu aega, mille jooksul jõutakse lahendada üks probleem. Registreerides aega perekonnale või kui omate mitmeid probleeme, palun arvestage ajakulu ning küsige võimalusel mitu järjestikust aega!

В нашем семейном центре нет живой очереди, врачи и сёстры принимают только заранее зарегестрированных пациентов. Перед приходом к врачу или сестре обязательно позвоните и забронируйте время приёма.

Направления выдаются в каб.452 (если кабинет занят просим немножко подождать).

На одного пациента предусмотрено15 минути за один визит решается 1 проблема. Если вы хотите прийти на приём с семьёй или у вас несколько проблем, то надо забронировать несколько номерков.

 

Info analüüside andmise kohta

Pealehel vasakul asuvas rubriigis  ”KASULIK” leiate juhendid analüüside andmise kohta. Patsiendid, kellel on soov teha täielikku tervisekontrolli aga puuduvad konkreetsed kaebused, saavad seda teha firmas Synlab Eesti OÜ.

На нашей домашней странице слева в рубрике ”KASULIK” ,вы найдете руководство по сдачи анализов. У кого есть желание сделать полную проверку здоровя,но нет конкретных жалоб, такую услугу можно получуть в лаборотории Synlab Eesti OÜ или LTKH в регистратуре на 2 этаже в нашем доме.

 

Info Retseptide väljastamise kohta

Telefoni teel tellitud kordusretseptid saate kätte järgmisel päeval.

Заказанные по телефону повторные рецепты можно будет выкупить на следующий день.

 

Info uutele patsientidele

Uusi patsiente nimistusse ei registreerita ja olemasolevad vabad kohad hoiame juba registreerinud patsientide uutele pereliikmetele või olemasolevate patsientide sugulastele.

Новых пациентов мы сейчас не регистрируем, имеющиеся места предусмотрены для новорожденных и родственников наших пациентов.

 

Info andmekaitse kohta

Perearst Ulvi Usgam oü on peremeditsiini pakkuv ettevõtte, mis järgib oma igapäeva töös GDPR-st tulenevaid andmetöötluse põhimõtteid. Meie asutuse töötajad on kogemustega andmetöötlejad, kelle tegevust jälgib, kontrollib ja nõustab andmekaitsespetsialist. Andmekaitsealaste küsimustega palume pöörduda andmekaitsespetsialisti poole aadressil: manager@ulviusgam.ee

Наша фирма предоставляет услуги семейной медицины, мы руководствуемся в каждодневной работе законом обработки данных. В нашем учереждении работают медицински работники с большим опытом, их действия проверяет и контралирует специалист по защите данных. По вопросам защиты данных пожалуйста обращаитесь manager@ulviusgam.ee

 

Valvega garderoob asub 1. korrusel !

Охраняемый гардероб находится на первом этаже !