Patsiendi rahuloluküsitlus 2019

Lgp. Patsiendid! Palume Teil osa võtta rahuloluküsitlusest ja oma ausat arvamust avaldada. Küsimustikud on anonüümsed. Rahuloluküsimustikud on ka paberkandjal saadaval perearstikeskuse ooteruumis postkasti läheduses.

Esmalt valige, kes on teie perearst ning seejärel vajutage küsimustiku lingile.

Ulvi Usgam http://connect.ee/uuring/411094271/

Ilona Markus http://www.connect.ee/uuring/411107363/

Ilona Markus (no pyccku) http://www.connect.ee/uuring/411392331/