Muudatused seoses perearstikeskuse telefoninumbritega

U U S   T E L E F O N I N U M B E R

Dr. Ulvi Usgam’i ja Pereõe Anna Ilves’e uus telefoninumber on alates 31.07.2019.a. – 53 09 88 66

Eelnev telefoninumber 607 42 63 vastab teie kõnedele veel käesoleva 2019. aasta lõpuni.

 

Dr. Ilona Markus’e ja tema pereõdede telefoninumber on endiselt 656 16 32 ja kõikidele patsientidele helistatakse tagasi numbrilt – 58 71 21 44