Haiglate infoleht

Lugupeetud patsiendid!

Palun tutvuge olulise informatsiooniga siit  HAIGLATE_INFOLEHT