Puhkused / koolitused / muudatused graafikus 2020


Dr. Ilona Markus on haigestunud.  10.02-17.02.20 

Teiega tegelevad pereõed ja ägedad haiged suunatakse Dr. Ulvi Usgam’i vastuvõtule.


Dr. Ulvi Usgam viibib koolitusel: 

26.02 – koolitus

20.02 – koolitus

05.02 – koolitus


Dr. Ilona Markus viibib koolitusel: 

6.02 – koolitus

7.02 – koolitus

19.02.20.a. – Vastuvõtt toimub 8.00-10.30

24.02 – koolitus