Kriisiolukorra kodukord / ПРАВИЛА ПРИ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ – Oleme suletud! /  закрытo!

K R I I S I O L U K O R R A      K O D U K O R D


1. Palume mõistvat suhtumist tekkinud eriolukorras!
2. Perearstikeskus on kriisiolukorra lõpuni suletud. Me ei teeninda ega ava ust
registreerimata patsientidele. Meie juurde pääseb ainult arsti või õe eelneva kokkuleppega 1
inimene korraga. Teile avatakse uks registreeritud kellajal.
3. Suhtlus ja konsultatsioon toimub kriisiajal AINULT telefoni ja e-maili vahendusel ja ainult
vastuvõtu kellaaegadel. Arsti vastuvõtule pääseb ainult arsti isiklikul otsusel.
4. Pabersaatekirju (uriin ja väljaheide) väljastame teile personaalselt ja ainult teiega kindlalt
kokkulepitud kellajal. Palun tellige kordusretseptid oma arsti retseptikeskuse e-maili kaudu!
5. Hilinejaid ei teenindata! 

ПРАВИЛА ПРИ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ

1. Просим с пониманием отнестись к сложившейся чрезвычайной ситуации!
2. Центр семейных врачей закрыт до конца кризиса. Мы не обслуживаем и не открываем двери
для заранее не зарегистрированных пациентов. Вход разрешен по одному!
И только при предварительном согласования визита с врачем или медсестрой. Дверь будет
открыта для вас в указанное время.
3. Общение и консультации во время кризиса ТОЛЬКО по телефону и электронной почте, и
только в часы приема вашего семейного врача. На прием к врачу возможно попасть только
после личного решения врача.
4. Бумажные направления (моча и стул) выдаются лично и только в согласованное с вами время. Заказ повторных рецептов по электронной почте.  5. Опоздавшие не обслуживается!


Kordusretsepte saab tellida retseptikeskuse kaudu: 
Заказ повторных рецептов по электронной почте.
Dr. Ulvi Usgam:  retsept@ulviusgam.ee
Dr. Ilona Markus:  ravim@ulviusgam.ee

 


Hoidke ennast ja püsige kodus!