MEIST


Oleme 2002. aastast Õismäel tegutsev meditsiiniettevõte. Meie eesmärgiks on pakkuda oma patsientidele parimat peremeditsiiniteenust. Asume Haabersti tervisekeskuse neljandal korrusel. Pereõde on meie tervisekeskuses patsientide esmane tervisenõustaja, kes suunab tõsisemate probleemide korral perearsti vastuvõtule ja hoolitseb selle eest, et kõik probleemid saaksid lõpuni lahendatud. Meie keskuse pereõed Karina Lillqvist ja Astrid Kaasik kuuluvad Dr. Ilona Markus’e tiimi ning pereõde Anna Ilves on Dr. Ulvi Usgam’i tiimis. Perearstid võtavad vastu ainult eelnevalt registreeritud patsiente kodulehel märgitud vastuvõtuaegadel ja kodukorra alusel. Juhul kui perearstikeskus on juba suletud, on teil võimalus helistada perearsti nõuandeliinile (tel.1220).

 Ettevõte tegeleb oma igapäevatöös suures mahus andmetöötlusega. Isikuandmete töötlemine on ükskõik milline isikuandmetega tehtav toiming. Perearst Ulvi Usgam OÜ ettevõtte töötleb delikaatseid isikuandmeid ehk terviseandmeid peremeditsiini osutamise eesmärgil ja isikuandmeid patsientidega kontakteerumise eesmärgil e-maili või telefoni kaudu. Palume oma patsientidel eelnevalt tutvuda e-maili kaudu lahendatavate probleemide juhendiga - https://ulviusgam.ee/2019/02/21/e-maili-teel-lahendatavad-probleemid-проблемыкоторые-можно-решить/. Delikaatsete isikuandmete töötlemisel järgime GDPR-st ja Isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid põhimõtteid. Meie asutuse töötajad on kogemustega andmetöötlejad ning alates 2018. aastast jälgib, kontrollib ja nõustab meie kollektiivi andmekaitsespetsialist. Kõikide andmekaitsealaste küsimustega palume pöörduda otse andmekaitsespetsialisti poole aadressil: manager@ulviusgam.ee

 Hetkel võtavad meie praksises vastu kaks perearsti ning seetõttu uusi patsiente nimistutesse ei registreerita ja olemasolevad vabad kohad hoiame juba registreerinud patsientide uutele pereliikmetele või sugulastele.

 We are sorry but we don't add any new patients to our listing. We keep available places to the families who are already registered and having a newborn babies and for the relatives of the registered families.

 Новых пациентов мы сейчас не регистрируем, имеющиеся места предусмотрены для новорожденных и родственников наших пациентов.


 


 

Kaebuste, märkuste, ettepanekute, vabade töö- ja praktikakohtade ning andmekaitsealaste küsimuste korral palun võtke ühendust mänedžeriga aadressil:

manager@ulviusgam.ee 


Meie ettevõttes töötavad:

Ulvi Usgam

Perearst / juhataja

info@ulviusgam.ee

Anna Ilves

Vanemõde / juhiabi

info@ulviusgam.ee

Ilona Markus

Perearst

peremeditsiin@gmail.com

Karina Lillqvist

Pereõde

peremeditsiin@gmail.com

Astrid Kaasik

Pereõde

peremeditsiin@gmail.com

Liis Triisa

Mänedžer / andmekaitsespetsialist

manager@ulviusgam.ee