Veebiregistratuur

www.veebiregistratuur.ee   Palun tutvuge üleriigilise registratuuriga, kus teil on võimalik üle kogu Eesti eriarstide juurde aegu vaadata ning broneerida.

Muudatused seoses perearstikeskuse telefoninumbritega

U U S   T E L E F O N I N U M B E R Dr. Ulvi Usgam’i ja Pereõe Anna Ilves’e uus telefoninumber on alates 31.07.2019.a. – 53 09 88 66 Eelnev telefoninumber 607 42 63 vastab teie kõnedele veel käesoleva […]

Puhkused & muudatused graafikus 2019

20.08.19.a. on perearstikeskus suletud! 13.09.19.a. on erakorraliselt ainult pereõe vastuvõtt 8.00-13.00 Dr. Ulvi Usgam viibib puhkusel: 05.08-11.08 Dr. Ilona Markus viibib puhkusel: 19.08-16.09  

Rahulolu-uuringu kokkuvõte 2019

Patsientide rahulolu-uuringu kokkuvõte 2019 Perearst Ulvi Usgam OÜ perearstikeskuses viidi patsientide rahuloluküsitlust läbi perioodil  07.02.19.a. – 22.05.19.a. Küsimustik koosnes kaheksast küsimusest ja oli vastajatele vabatahtlik ning anonüümne. Küsimustikku oli võimalik täita nii kodulehel olevate linkide kaudu kui ka ooteruumis kirjalikult. Kõik tärniga märgistatud kommentaarid on […]

KODUKORD

53 09 88 66 (Dr. Ulvi Usgam ja pereõde Anna Ilves)  Kordusretseptid: retsept@ulviusgam.ee 656 16 32  (Dr. Ilona Markus ja pereõed Karina Lillqvist & Astrid Kaasik) Kordusretseptid: ravim@ulviusgam.ee Teie perearsti telefoninumber vastab ainult teie perearsti vastuvõtuaegadel! Juhul kui me ei saa koheselt teie kõnele vastata, helistame kõigile vastuvõtuaja […]

Kordusretseptide tellimine / Заказ рецептов

53 09 88 66 (Dr. Ulvi Usgam)  Kordusretseptid: retsept@ulviusgam.ee 656 16 32 (Dr. Ilona Markus) Kordusretseptid: ravim@ulviusgam.ee Kordusretseptide tellimine e-maili teel: Kordusretsepte on võimalik tellida retseptide tellimiseks ettenähtud e-maili kaudu. Retsept millele tellimus esitatakse, peab olema patsiendile varem väljakirjutatud! Retsepti tellimiseks palun kirjutage oma nimi, isikukood, raviminimi […]

1980-1992 aastal sündinud isikute revaktsineerimine !!

Aastatel 1980-1992 sündinud peaksid uurima, kas nad on leetrite vastu kahe doosiga vaktsineeritud ning vajadusel uuesti kaitsesüsti teha laskma, sest sellel perioodil ei pruukinud kõik lapsed mõlemat vajalikku doosi saada. Alates 1993. aastast sündinud lapsed on vaktsineeritud uue elusvaktsiiniga, mis kaitseb mumpsi, punetiste ja leetrite […]

Vaktsineerimine – kõik vaktsiinidest!

Miks on vaktsineerimine vajalik? Iga lapsevanem soovib kaitsta oma last haiguste eest. Vaktsineerimine on väga tõhus ning ohutu viis lapse kaitsmiseks raskete nakkushaiguste eest. Oma lapse vaktsineerimisega aitate kaasa nakkushaiguste leviku takistamisele ja kaitsete oma lähikondseid ning neidki lapsi, keda mingil põhjusel vaktsineeritud ei ole. […]